Najczęściej zadawane pytania dotyczące kursów i szkoleń UDT i Energetycznych

Najczęściej zadawane pytania:

 
Gdzie odbywają się kursy np. na wózki widłowe i szkolenia energetyczne?

Kursy obsługi wózków widłowych, ładowarek teleskopowych, suwnic, podestów ruchomych, żurawi HDS odbywają się dla klientów indywidualnych w Osjakowie (między Bełchatowem a Wieluniem). Egzamin UDT również odbywa się w Osjakowie.

Kursy z obsługi urządzeń prowadzimy również u Pracodawców dla grup zorganizowanych w zakładach pracy, wtedy egzamin UDT również odbywa się u pracodawcy. Zajmujemy się formalnościami związanymi z organizacją egzaminu UDT.

Szkolenia i egzaminy energetyczne aktualnie prowadzone są ONLINE, także nie trzeba wychodzić z domu lub pracy. Wystarczy dostęp do Internetu oraz komputer lub smartphone lub tablet z kamerą. Podstawa prawna:  U S T A W A z dnia 21 stycznia 2021r.o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Ile kosztuje kurs obsługi np. wózka widłowego lub ładowarki teleskopowej lub podestów ruchomych?

Ceny w CPK Osjaków są najniższe w regionie. Koszt kursu obsługi wózka widłowego kosztuje 500 zł, z Vat zwolnione. Cena zawiera w sobie opłatę za egzamin UDT. Koszt kursu obsługi podestów ruchomych czy suwnic to również 500 zł z egzaminem UDT, z Vat zwolnione. Grupy zorganizowane kierowane od jednego pracodawcy wyceniani są indywidualnie. Cena za osobę zależy od ilości pracowników kierowanych na kurs, ilości dni szkolenia oraz czy kurs jest z dojazdem do klienta czy na miejscu w Osjakowie. Więcej informacji można znaleźć w naszym cenniku.

Jakie wymagania trzeba spełnić żeby przystąpić do kursu obsługi urządzenia transportu bliskiego lub szkolenia i egzaminu energetycznego?

W przypadku kursów zawodowych na operatora wózków, suwnic, podestów itd. Trzeba mieć ukończone 18 lat i posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie w stopniu pozwalającym zdać test pisemny. Nie jest wymagane posiadanie prawa jazdy żadnej kategorii.

Jeśli chodzi o wymagania co do uzyskania uprawnień energetycznych G1 lub G2 lub G3 to również trzeba mieć ukończony 18 rok życia oraz posiadać przynajmniej wykształcenie podstawowe.

Ile trwają poszczególne kursy?

Czas trwania poszczególnych kursów zależy od rodzaju urządzenia na które chce się zdobyć  uprawnienia. Nauka odbywa się w dni robocze jak i soboty. Zajęcia praktyczne na wózki widłowe prowadzimy do godzin wieczornych, także nie ma potrzeby zwalniać się wcześniej z pracy żeby dojechać na praktykę.

Szkolenia i egzaminy energetyczne z kolei są jednodniowe w godzinach popołudniowych od 16:00 do 18:25 szkolenie, a po nim odbywa się egzamin o dedykowanej dla każdego uczestnika godzinie.

Jak długo czeka się na egzamin UDT?

Czas oczekiwania na egzamin w Centrum Podnoszenia Kwalifikacji w Osjakowie to około 3 tygodnie od momentu zgłoszenia grupy do egzaminu. Zdarza się, że ten termin jest krótszy. W międzyczasie pracujemy nad przygotowaniem kursantów do egzaminu UDT. Zajęcia praktyczne z obsługi wózka widłowego ustalamy z każdym indywidualnie.

Jak długo czeka się na wydanie uprawnień?

Uprawnienia UDT wydawane są w czasie około 3 tygodni od daty zdanego egzaminu. Z kolei świadectwa kwalifikacji energetyczne wydawane są w czasie do tygodnia max dwóch od daty egzaminu.

Czy uprawnienia do obsługi wózków widłowych lub suwnic lub zwyżek i innych urządzeń są terminowe?

Tak, nowelizacja ustawy o Dozorze Technicznym wprowadziła terminowe zaświadczenia kwalifikacyjne od 01.01.2019. Termin ważności uprawnień zależy od stopnia trudności w obsłudze poszczególnych maszyn. Zaświadczenia są ważne w związku z tym 5 lat lub 10 lat od daty egzaminu. Więcej informacji można znaleźć bezpośrednio w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych

Świadectwa kwalifikacji – elektryczne G1 E i D, cieplne G2 E i D  i gazowe G3 E i D są ważne przez 5 lat i należy je ponawiać.

Czy uprawnienia zdobyte w Polsce są uznawane poza granicami naszego kraju?

Uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego są ważne na terenie Polski. Za granicą obowiązują wewnętrzne przepisy krajowe danego państwa.

Na terytorium Konfederacji Szwajcarskiej,  Unii Europejskiej i w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, obowiązuje dyrektywa 2005/36/WE z dnia 7 września 2005 r. dotycząca uznawania kwalifikacji zawodowych.

W związku z tym w wymienionych wyżej krajach działają przepisy umożliwiające uznawanie kwalifikacji zawodowych nabytych w innych krajach. W zależności od danego państwa mogą pojawiać się  różnice w sposobie prowadzenia postępowań uznawania kwalifikacji. W każdym kraju działają punkty kontaktowe, w których można sprawdzić informacje na temat procedur uznawania kwalifikacji.
 
Podobnie wygląda sprawa ze świadectwami kwalifikacji G1/G2/G3.
(c) 2022 CPK Osjaków, Wszelkie Prawa Zastrzeżone
 
 
Centrum Podnoszenia Kwalifikacji
ul. Częstochowska 42, 98-320 Osjaków, Woj. Łódzkie
Email: biuro@szkolenia-osjakow.pl, Tel. +48609675721, NIP: 8321941615

https://www.szkolenia-osjakow.pl/kontakt

Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem