Uprawnienia G1, SEP, kurs elektryka - Łódź, Wieluń, Bełchatów, Warszawa, Wrocław, Katowice, Poznań, Częstochowa, Kielce, Gliwice, Opole

Uprawnienia  elektryczne

Uprawnienia elektryczne G1 E i D

Szkolenia i egzaminy na uprawnienia elektryczne Online - cała Polska

 
Jakie są terminy szkoleń elektrycznych? 
 
Szkolenie ONLINE odbywa się w każdy poniedziałek, środę i piątek od godziny 16:00 do 18:25. Po nim odbywa się egzamin państwowy. 
 
Szkolenie na uprawnienia elektryczne E lub D

Zapraszamy Państwa na  profesjonalne szkolenia dla monterów, elektryków, osób chcących rozpocząć pracę w tym zawodzie, oraz dla osób ponawiających uprawnienia. To znakomita okazja by zdobyć nowe umiejętności i skorzystać z możliwości pracy jako specjalista w dziedzinie elektryki. Ze szkolenia skorzystało już wielu zadowolonych kursantów. Szkolenia online są szansą, by w bardzo prosty sposób dołączyć do tego grona.

Cały cykl szkolenia oraz oficjalny egzamin państwowy prowadzony jest w formie online. Jest to związane z pandemią koronawirusa, która wymusiła przejście na zdalny tryb zdawania. Nowe okoliczności stały się jednak dużą szansą na zdobycie nowej wiedzy bez opuszczania swojego mieszkania czy miejsca pracy. Każdy z uczestników naszego kursu otrzymuje bezpłatne materiały szkoleniowe na podany wcześniej adres mailowy. Cały kurs odbywa się zdalnie, a zdobyte uprawnienia są równoznaczne tymi, zdobywanymi w tradycyjny sposób.

Dlaczego szkolenie online jest najwygodniejsze?
Specjalistyczne szkolenia elektryczne obejmują zdobywanie kwalifikacji zarówno z zakresu uprawnień SEP do 1 kV, jak i SEP powyżej 1 kV. Pełna gama szkoleń umożliwia zdanie egzaminu państwowego dla osób zakwalifikowanych na stanowisko eksploatacji oraz dozoru elektrycznego. Wygodna forma nauki online jest szczególnie przydatna dla osób, które nie chcą gromadzić się w ciasnych, często zatłoczonych salach lekcyjnych. Zdalny sposób zdobywania wiedzy pozwala na przyswajanie informacji w dowolnym czasie, bez sztywno narzuconych godzin zajęć. Umożliwia to realizowanie kursu równolegle pracując, czy wykonując inne, czasochłonne zajęcia. Forma szkolenia online jest ponadto korzystna ze względu na:

✔️ wygodny tryb realizowania szkolenia, bez konieczności wychodzenia z domu;

✔️ bezpieczeństwo związane z zagrożeniem SARS-CoV2 - minimalizacja ryzyka zakażenia;

✔️ szybkość realizacji;

✔️ gwarancję uzyskania materiałów szkoleniowych bezpośrednio na adres mailowy;

✔️ konkurencyjne ceny szkolenia online;

✔️ uzyskanie eksperckiej wiedzy bez czasochłonnych szkoleń w placówkach stacjonarnych;

Kursant utrzymuje także pewność, że szkolenie nie zostanie odwołane ze względu na małą liczbę chętnych, zapisanych na kurs. Firmy organizujące tego typu szkolenia bardzo często zwlekają i czekają, aż na kurs zapisze się możliwie komplet uczestników. W przypadku naszego szkolenia online taki warunek nie determinuje czasu realizacji kursu. 

Uprawnienia elektryczne E i D - przeznaczenie i kwalifikacje
Stanowiska pracy z zakładach zatrudniających specjalistów z tej branży zostały podzielone na dwie podgrupy. Rozdział stanowisk znajduje swoje umocowanie w polskich aktach prawnych, tj. w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. W dokumencie określono m.in. kto może zajmować się pracami związanymi z eksploatacją oraz dozorem pracowników eksploatujących urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne.

Dla kogo przeznaczone są uprawnienia na stanowisku E - eksploatacja?

Świadectwo kwalifikacji E zgodnie z zapisami rozporządzenia przeznaczone jest dla pracowników, wykonujących zadania z zakresu obsługi, konserwacji, remontów, montażu i prac kontrolno-pomiarowych sieci i instalacji elektroenergetycznych. Osoby, które posiadają świadectwo kwalifikacji w zakresie eksploatacji urządzeń, powinny posiadać szczegółową wiedzę na temat:

✔️zasad budowy, funkcjonowania urządzeń, instalacji i sieci;
✔️warunków technicznych dot. ich obsługi, a także zasad i instrukcji użytkowania;
✔️uwarunkowań i podstawowych zasad wykonywania prac kontrolno-pomiarowych oraz montażowych;
✔️udzielania pierwszej pomocy;
✔️zasad BHP, w tym przeciwpożarowych;
✔️postępowania w razie wystąpienia awarii, mogącej spowodować zagrożenie życia, zdrowia czy  środowiska.


Dla kogo w takim razie są uprawnienia D - dozór?
Świadectwo kwalifikacji D zgodnie z aktem prawnym jest przeznaczone dla pracowników kontrolujących czynności osób wykonujących prace eksploatacyjne. Pracownik na tym stanowisku musi posiadać szeroką wiedzę z zakresu m.in:

✔️przepisów i zasad odnoszących się do kwestii technicznych, tj. przyłączania urządzeń do sieci, programowania sprzętów, dostarczania energii czy budowy urządzeń, instalacji, sieci itd.;
✔️zasad postępowania w razie wystąpienia sytuacji awaryjnej, zasad dysponowania mocą eksploatowanych urządzeń oraz dokonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych.


Uprawnienia elektryczne - Grupa G1 E i D. Jaki zakres punktowy obejmuje?
Kursy z grupy G1 dedykowane są dla osób wykonujących obowiązki związane z eksploatacją i dozorem urządzeń, ale i sieci oraz instalacji o charakterystyce elektroenergetycznej. Po ukończeniu szkolenia pracownik zdaje egzamin państwowy, który kończy się wydaniem świadectw przez państwową komisję. Grupa G1 eksploatacji i G1 dozoru obejmuje następujący zakres punktowy:


urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego,
⚡ urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV,
⚡ urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV,
⚡ zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kV,
⚡ urządzenia elektrotermiczne,
⚡ urządzenia do elektrolizy,
⚡ sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
⚡ elektryczną sieć trakcyjną,
⚡ elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,
⚡ aparaturę kontrolno-pomiarową oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowanie i zabezpieczenie urządzeń i instalacji  wymienionych w pkt 1-9.

W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci nastąpiły zmiany. Do wniosku o sprawdzenie kwalifikacji kursanci muszę dołączyć kopię jednego z niżej wymienionych dokumentów:
1. Świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego
2. Świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe 
3. Certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy
4. Świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski
5. Świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci 
6. Zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci 
7. Zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci - wzór wysyłamy na adres mailowy po zapisaniu się na szkolenie i egzamin.


 

 

Popularne tagi:

uprawnienia SEP

,

kurs elektryka

,

uprawnienia G1

 


Miasta:

Osjaków, Wieluń, Opole, Kluczbork, Olesno, Działoszyn, Pajęczno, Kleszczów, Bełchatów, Piotrków Trybunalski, Sieradz, Złoczew, Łask, Zduńska Wola, Pabianice, Łódż, Częstochowa, Wrocław, Poznań, Warszawa, Katowice, Gliwice, Kielce  5 / 5 ( 2 votes )
 
(c) 2022 CPK Osjaków, Wszelkie Prawa Zastrzeżone
 
 
Centrum Podnoszenia Kwalifikacji
ul. Częstochowska 42, 98-320 Osjaków, Woj. Łódzkie
Email: biuro@szkolenia-osjakow.pl, Tel. +48609675721, NIP: 8321941615

https://www.szkolenia-osjakow.pl/kontakt

Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem