Kurs obsługi dźwigów towarowo-osobowych ✅ www.szkolenia-osjakow.pl

Kursy i szkolenia na dźwigi towarowo-osobowe

Dźwigi towarowo-osobowe

Czym są dźwigi towarowo-osobowe?

Dźwigi towarowo-osobowe, potocznie nazywane windami, przeznaczone są do transportu towarów i osób w pionie. Osoby lub towary, przemieszczające się windą, znajdują się w kabinie i poruszają się wzdłuż prowadnic pionowych lub nachylonych pod niewielkim kątem w szybie dźwigowym. Dźwig obsługuje przystanki, tzw. piętra. Windy o największych udźwigach są przystosowane do załadunku i rozładunku za pomocą wózków widłowych.

Krótka charakterystyka dźwigów ze względu na ich zastosowanie
Wyróżniamy następujące rodzaje dźwigów:

✅dźwig szpitalny - wykorzystywany do transportu osób, łóżek szpitalnych i sprzętu medycznego,
✅dźwig osobowy - służy do przemieszczania się osób w pionie pomiędzy piętrami, napędzany elektrycznie bądź hydraulicznie, transport odbywa się dzięki sztywnym prowadnicom,
✅dźwig towarowy - bez prawa wstępu osób do kabiny i bez sterowania wewnętrznego, porusza się wzdłuż prowadnic pionowych,
✅dźwig towarowo-osobowy - wykorzystywany do transportu towaru wraz z osobami odpowiedzialnymi za jego rozładunek,
✅dźwig budowlany - towarowy lub osobowo-towarowy, transport odbywa się w kabinie lub na platformie.

Do głównych zespołów dźwigu towarowo-osobowego zalicza się:

✅szyb,
✅maszynownię,
✅kabinę,
✅przeciwwagę,
✅instalację elektryczną i urządzenia zabezpieczające.

Kursy obsługi dźwigów towarowo-osobowych
Szkolenia z obsługi dźwigów realizowane są na mocy Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym. Przeprowadza się je zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 roku w kwestii trybu sprawdzenia kwalifikacji, wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

Cel kursu na dźwigi towarowe i towarowo-osobowe
Głównym celem jest przygotowanie kursanta do egzaminu teoretycznego i praktycznego z obsługi dźwigów, dającego uprawnienia operatora. Pozytywny wynik egzaminu prowadzi do uzyskania kwalifikacji zawodowych dla osób obsługujących dźwigi towarowe i towarowo-osobowe. Egzamin przeprowadza komisja Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). Wymagania stawiane kandydatom są następujące:

✅ukończony osiemnasty rok życia,
✅minimum wykształcenie podstawowe,
✅biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, pozwalająca na złożenie egzaminu przed komisją UDT (w przypadku cudzoziemców wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego),
✅ dobry stan zdrowia, umożliwiający wykonywanie pracy operatora dźwigu.

Po zakończeniu szkolenia kursant nabędzie uprawnienia w zakresie obsługi dźwigów towarowo-osobowych. Będzie potrafił wykonać ustalone zadania z obsługi dźwigów, wraz ze sterowaniem wewnętrznym. Ponadto, osoba, która ukończy szkolenie, będzie przestrzegać bezpiecznych metod pracy, pracować pod kierunkiem innych osób, a co najważniejsze - oceniać swoje działania oraz ponosić ich konsekwencje.

Jak przebiega kurs na dźwigi towarowo-osobowe?
Kursy obsługi dźwigów towarowo-osobowych w większości przypadków składają się z dwóch części - teoretycznej i praktycznej. Zakończone są egzaminem przed UDT. Podczas szkolenia poruszane są poniższe zagadnienia tematyczne:

✅eksploatacja dźwigów towarowo – osobowych w świetle przepisów UDT,
✅podział i klasyfikacja dźwigów, tzw. wind,
✅uprawnienia na dźwigi towarowe – osobowe,
✅budowa dźwigów,
✅obowiązki operatora dźwigów, tzw. wind,
✅BHP,
✅zajęcia praktycznez obsługi dźwigu.

Jakie uprawniania zyskuje kursant?
Kursant, po zakończeniu szkolenia, otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne UDT. Uprawnienia na dźwigi mogą zostać wydane w dwóch kategoriach:

✅uprawnienie na dźwigi budowlane - możliwość obsługi dźwigów budowlanych towarowych i towarowo-osobowych, a także wyciągów towarowych,
✅uprawnienie na dźwigi towarowo-osobowe ze sterowaniem wewnętrznym oraz na dźwigi szpitalne (dźwigi towarowo-osobowo ze sterowaniem wewnętrznym oraz windy szpitalne, które nie posiadają kontroli obciążenia kabiny) - dawna kategoria ID. 

Czy uprawnienia do obsługi dźwigów towarowo-osobowych są bezterminowe?
Niestety nie. Tak, jak wszystkie zaświadczenie kwalifikacyjne UDT, wydawane np. na wózki widłowe, podesty ruchome, suwnice, żurawie, tak i na dźwigi towarowo-osobowe wprowadzono termin ważności. Po zakończonym kursie i pozytywnym wyniku egzaminu UDT kursant otrzymuje terminowe uprawnienia z terminem ważności 10 lat od daty zdanego egzaminu. Wniosek o przedłużenie ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego musi zostać złożony w jednostce UDT nie później niż 3 miesiące przed utratą ważności. Obowiązkowe jest zawarcie we wniosku oświadczenia o tym, że w ciągu ostatnich 5 lat przez co najmniej 3 lata wykonywane były czynności operatora dźwigów i wind.

Czy egzamin UDT na dźwigi towarowo-osobowe jest obowiązkowy?
Tylko i wyłącznie osoby, które posiadają aktualne uprawnienia, zdobyte dzięki pozytywnemu wynikowi egzaminu państwowego, mogą obsługiwać dźwigi. Obsługujący windy odpowiada w bezpośredni sposób za bezpieczną i bezproblemową eksploatacje dźwigu. Każdy pracodawca, który zatrudnia osobę do obsługi wind, musi mieć gwarancję, że stanowisko obejmuje pracownik odpowiedzialny i posiadający wymaganą wiedzę oraz niezbędne kompetencje. Potwierdzeniem tego są uprawnienia UDT na dźwigi.

Dla kogo przeznaczony jest kurs?
Kurs przeznaczony jest dla osób indywidualnych, które ukończyły osiemnasty rok życia, chcących podnieść swoje kwalifikacje oraz grup zorganizowanych w firmach, zakładach pracy. 

Dlaczego warto zapisać się na szkolenie?
Kursy na dźwigi towarowo-osobowe przeprowadzane są przez doświadczonych instruktorów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia UDT oraz przygotowanie pedagogiczne. Nasi szkoleniowcy na bieżąco uzupełniają swoją wiedzę branżową, szczególnie w kwestii aktualizacji przepisów z UDT oraz BHP wszystkich urządzeń magazynowych. Instruktorzy chętnie dzielą się doświadczeniem z kursantami, a jednocześnie rzetelnie przygotowują ich do egzaminu UDT. Warto zainwestować w dodatkowe uprawnienia.

Kursy obsługi dźwigów towarowo-osobowych z Centrum Podnoszenia Kwalifikacji
Zajmujemy się organizacją szkolenia, jak i egzaminu państwowego, przeprowadzanego przez komisję z UDT. Terminy zajęć dopasowujemy do potrzeb klienta. Dokumentem niezbędnym do zgłoszenia do egzaminu UDT jest pełnomocnictwo dla Centrum Podnoszenia Kwalifikacji - Paweł Samulski. Jeżeli jesteś zainteresowana/y kursem, pobierz, wypełnij i odeślij na nasz adres pocztowy lub e-mail poniższy dokument.

 

Pobierz Plik:

(penomocnictwodlacpk.pdf)

Chciałbyś się dowiedzieć czegoś więcej o kursie?

Kurs obsługi dźwigów
dźwigi towarowo-osobowe kursy i szkolenia

Chcielibyście Państwo przeszkolić swoich pracowników?

Zapytania ofertowe prosimy składać >>TUTAJ<<
(c) 2022 CPK Osjaków, Wszelkie Prawa Zastrzeżone
 
 
Centrum Podnoszenia Kwalifikacji
ul. Częstochowska 42, 98-320 Osjaków, Woj. Łódzkie
Email: biuro@szkolenia-osjakow.pl, Tel. +48609675721, NIP: 8321941615

https://www.szkolenia-osjakow.pl/kontakt

Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem