Uprawnienia, kursy gazowe G3 - Łódź, Wieluń, Bełchatów

Uprawnienia gazowe G3 E i D

Szkolenie na uprawnienia gazowe G3 E i D

 

Szkolenia i egzaminy na uprawnienia gazowe Online - cała Polska

Jakie są terminy szkoleń na uprawnienia gazowe?  
Szkolenie ONLINE odbywa się w każdy poniedziałek, środę i piątek od godziny 16:00 do 18:30. Po nim odbywa się egzamin państwowy. 
  
 

Szkolenie i egzamin na uprawnienia G3 na stanowisku E i D sieci i instalacji gazowych.

Kogo dotyczą szkolenia i egzamin?

Z powodów ekonomicznych oraz, coraz bardziej istotnych dla nas wszystkich ekologicznych, ilość odbiorców energii opartej na gazie stale wzrasta. Daje to ogrom nowych perspektyw dla osób szukających pomysłu na własny business, lub noszących się z zamiarem zmiany dotychczasowej branży. Istnieje także szansa na wzbogacenie swojego CV o nowy zawód, wspomagając tym samym własną atrakcyjność na rynku pracy.

Większa ilość użytkowników gazu, to wzrost aktywnych urządzeń niezbędnych do korzystania z tej formy energii. Tym samym wzrasta zapotrzebowanie na fachowców obsługujących ten segment rynku.


Stale wzrasta zapotrzebowanie na:

✔️monterów i instalatorów;
✔️serwisantów kotłów gazowych,
✔️spawaczy,
✔️hydraulików;
✔️konserwatorów wózków widłowych z napędem gazowym;
✔️osób podłączających piece, kuchenki gazowe i odbiorniki;
✔️palaczy kotłowych;
✔️pracowników stacji benzynowych.
 
Jednym słowem, jest szerokie pole do działania dla wszystkich, którzy zajmują się dozorem, instalacją sieci gazowych oraz eksploatacją tego surowca. Dla wszystkich chętnych, wraz z osobami odnawiającymi uprawnienia SEP G3 E i D (przepisy stawiają wymóg weryfikacji wiedzy co 5 lat), istnieje możliwość odpowiednich szkoleń w zakresie uprawnień E lub D G3, przy czym z uwagi na obecną sytuację pandemiczną, dzięki naszym staraniom zajęcia wraz z egzaminem prowadzone są w formie online.

Materiały edukacyjne także przekazywane są tą drogą, oczywiście bezpłatnie. Istnieje możliwość organizacji wykładów dla grup pracowniczych. Propozycja jest skierowana do przedsiębiorców chcących zatrudnić profesjonalną kadrę. W tym wypadku niezbędne będą uprawnienia gazownicze zarówno w zakresie eksploatacji, jak i bezpiecznego nadzoru.
 

Jakie wymagania trzeba spełnić żeby przystąpić do kursu i egzaminu na uprawnienia gazowe?

✔️Pełnoletność;
✔️Wykształcenie minimum podstawowe.
 

Jak widać z powyższego, dostęp do fachowej wiedzy jest praktycznie niczym nieograniczony, a proponowana forma niesie za sobą szereg korzyści:

✔️Brak bezpośredniego kontaktu z innymi osobami, eliminacja zagrożeń SARS-CoV-2;
✔️Realizacja w ciągu jednego dnia;
✔️Szkolenie odbywa się bez względu na ilość uczestników;
✔️Brak obowiązku dotarcia do konkretnej lokalizacji;
✔️Dowolny czas przeznaczony na pogłębianie wiedzy we własnym zakresie.
 

Rodzaj i zakres wnioskowanych uprawnień z grupy 3 zawarty jest w rozporządzeniu MGPiPS z dnia  28.04.2003 r.
Grupa 3 obejmuje urządzenia, instalacje oraz sieci gazowe przetwarzające, produkujące, przesyłowe, magazynowe, a także zużywające szeroko rozumiane paliwa gazowe.

Grupa G3 E i D obejmuje następujący zakres punktowy:

🔆 Urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu,
🔆 Urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotowanie, mieszalnie,
🔆 Urządzenia do magazynowania paliw gazowych,
🔆 Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe),
🔆 Sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu),
🔆 Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa,
🔆 Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa,
🔆 Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW,
🔆 Turbiny gazowe,
🔆 Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9,
 

Uprawnienia G3 na stanowisku E.

Osoby mające uprawnienia G3 na stanowisku E (eksploatacja) będą się zajmować konserwacją, obsługą, montażami, remontami oraz pracami kontrolno-pomiarowymi instalacji gazowych i sieci. Ponadto będą uprawnione do wykonywania prac gazoniebezpiecznych w przypadku np. wykonywania przyłączy o średnicy nominalnej nie wyższej niż 500 mm do czynnych gazociągów, z zastrzeżeniem, że ciśnienie w nich panujące nie przekracza 0,5 MPa.

Istotne jest, że na podstawie wspomnianego już rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku, prace gazoniebezpieczne powinny być wykonywane przez co najmniej dwóch pracowników.

Dokonano przy tym wyszczególnienia robót, których ten wymóg nie dotyczy:

Pobieranie w wyznaczonych punktach sieci próbek paliwa gazowego, z zastrzeżeniem, że ciśnienie robocze w tejże sieci nie przekracza 0,5 MPa, natomiast w instalacjach gazowych jest nie większe aniżeli 5 kPa;
Montaż i demontaż gazomierzy o przepustowości dochodzącej do 10m3 /h, lub równej;
Montaż i demontaż reduktorów o tej samej przepustowości;
Uruchamianie instalacji gazowych w lokalach użytkowych i budynkach mieszkalnych.
 

Uprawnienia G3 na stanowisku D.

Uprawnienia gazowe na stanowisku D dotyczą osób nadzorujących wykonywanie prac przez pracowników posiadających uprawnienie E. Innymi słowy, chodzi tu o doświadczoną kadrę kierowniczą, niezbędną dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Mowa także o właścicielach firm funkcjonujących w tym segmencie.

Zakres wiedzy niezbędnej dla uzyskania uprawnień:

✔️Przyłączanie urządzeń i instalacji do sieci gazowej;
✔️Dostarczanie paliw i energii;
✔️Ruch i eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci;
✔️Programowanie pracy urządzeń, instalacji oraz sieci przy zachowaniu zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii;
✔️Obsługa dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej;
✔️Prawidłowe stosowanie instrukcji eksploatacji;
✔️Budowa urządzeń instalacji i sieci zgodna z normami i warunkami technicznymi;
✔️Dysponowanie mocą urządzeń w sieci;
✔️Kontrola BHP i ochrona PPOŻ.;
✔️Nadzór postępowania w przypadku awarii, pożaru itp.
✔️Prace kontrolno-pomiarowe i montażowe.

W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci nastąpiły zmiany. Do wniosku o sprawdzenie kwalifikacji kursanci muszę dołączyć kopię jednego z niżej wymienionych dokumentów:
1. Świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego
2. Świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe 
3. Certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy
4. Świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski
5. Świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
6. Zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
7. Zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci - wzór wysyłamy na adres mailowy po zapisaniu się na szkolenie i egzamin.  5 / 5 ( 4 votes )
 

Tutaj znajdziecie Państwo aktualne terminy szkoleń gazowych E i D

Zapisy prowadzimy pod numerem telefonu 609 675 721 lub
 
Uprawnienia, kursy gazowe G3 - Łódź, Wieluń, Bełchatów
Kurs gazownika

Szkolenie gazowe
(c) 2022 CPK Osjaków, Wszelkie Prawa Zastrzeżone
 
 
Centrum Podnoszenia Kwalifikacji
ul. Częstochowska 42, 98-320 Osjaków, Woj. Łódzkie
Email: biuro@szkolenia-osjakow.pl, Tel. +48609675721, NIP: 8321941615

https://www.szkolenia-osjakow.pl/kontakt

Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem